logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Mikołowska 21, 44-200 Rybnik

Przedszkole

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

MISJA:
„PRZEDSZKOLE TO NASZ DRUGI DOM”

WIZJA:
„MAŁE DZIECKO – WIELKI CZŁOWIEK”

 

Podstawowym i nadrzędnym celem przedszkola jest organizowanie i zapewnienie wszystkim wychowankom pełnej opieki, dbałość o ich bezpieczeństwo, a także stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i potrzeb.


Kolejnym ważnym i istotnym celem jest wspieranie i wspomaganie działań wychowawczych rodziców i opiekunów wychowanków oraz współpraca z rodzicami poprzez przekazywanie rzetelnej i pełnej informacji o dziecku, uzgadnianie wspólnego kierunku i zakresu oddziaływań programowo-wychowawczych a także angażowanie rodziców w życie społeczności przedszkolnej.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik