logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

Metoda Tomatisa

Wprowadzenie do terapii Tomatisa

 

Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa wpływa na umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych, wydobywania sygnałów istotnych i odrzucanie nieistotnych oraz czerpania z nich informacji o otaczającym świecie. Wpływa na funkcjonowanie ośrodkowych struktur układu słuchowego oraz przepływu informacji miedzy różnymi ośrodkami w mózgu.

Celem terapii jest stymulacja w zakresie zaburzeń uwagi słuchowej oraz poprawa pracy w sferach:

  • Słuchania receptywnego, skierowanego na zewnątrz (do otaczającego świata): zaburzenia koncentracji, nadwrażliwość na dźwięki, błędna interpretacja pytań i poleceń, mylenie podobnie brzmiących słów, konieczność częstego powtarzania poleceń, umiejętność spełnienia wieloczłonowych poleceń,
  • Słuchanie ekspresyjnego skierowanego do wewnątrz (kontrola własnych wypowiedzi),  monotonne wypowiedzi, problemy z ich płynnością i wyrazistością, ubogie słownictwo, nadużywanie stereotypowych wyrażeń, nieumiejętność czystego śpiewania, słabe rozumienie czytanego tekstu, mylenie liter,
  • Funkcje motoryczne: brak poczucia rytmu, problemy z organizacją, strukturą, mylenie strony prawej i lewej, mieszanie dominacja,
  • Poziom energii: męczliwość, nadaktywność
  • Postawy społeczne: tendencje do wycofywania się, drażliwość, niedojrzałość, brak wiary w siebie, nieśmiałość, mała tendencja na frustrację, brak motywacji, negatywne nastawienie.

Metodę stosujemy w dzieci, u których stwierdzono kłopoty z koncentracją i pamięcią, ADHD/ADD (zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi), zaburzenia mowy i wady wymowy, trudności w kontaktach społecznych, dysleksję, zespół Aspergera, autyzm.

 

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik